Do’a Memohon Perlindungan Kepada Alloh Dari Segala Musibah #do’a

Doa memohon perlindungan kepada Alloh
Dari berbagai macam penyakit dan ketakutan

Assalamu’alaikum warohmatullohi
wabarokatuh

Hai sahabat bagaimana kabarnya hari
ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat..aamiin, semoga selalu dalam
lindungan Alloh keberkahan dan kelimpahan rejeki yang bermanfaat untuk
kehidupan dunia dan akhirat.

Hari saya ingin berbagi kepada
sahabat semua mengenai satu do’a yang sangat istimewa dan sangat dianjurkan oleh
Nabi Saw, dimana kondisi kita saat ini yang sangat membutuhkan pertolongan
Alloh SWT mengingat banyak berbagai fitnah ujian pada diri seorang muslim dan
ummat seluruhnya.

Hadits-hadits tentang Anjuran Memohon Perlindungan Kepada Alloh

Dalam sebuah riwayat Rosululloh
Saw ingin mengabarkan kepada kita bahwa tak ada do’a yang lebih utama yang
dipanjatkan seorang hamba kepada tuhannya dari semua masalah yang berkaitan
dengan dunia maupun akhirat, selain daripada meminta agar mengampuni mereka
dari dosa-dosa dan memberi keselamatan. Karena pilar uatama dalam mencapai
kebahagiaan diakhirat tak lain adalah memperoleh ampunan dosa dan maaf Alloh
SWT. Dan pilar utama dalam mencapai kehidupan bahagia didunia adalah
keselamatan dari segala macam bentuk bencana.

“Dari Abu Darda R.A ia berkata :
Rosululloh SAW bersabda, “Tidak ada sesuatupun yang lebih baik yang diminta
para hamba kepada Alloh SWT daripda meminta agar Dia mengampuni mereka dan
memberi mereka keselamatan”. ( H.R : Al Bazzar).

Dalam sebuah riwayat lain ;

“Dari Abbas Bin Abdul Muthollib R.A
berkata,” Wahai Rosululloh, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku gunakan ketika
berdo’a kepada Alloh SWT”. Beliau kemudian bersabda,” Mintalah keselamatan
kepada Tuhanmu.” Abbas lanjut berkata “ Aku kemudian berdiam beberapa hari,
lalu datang lagi dan berkata,” Wahai Rosululloh ajarkanlah kepadaku sesuatu
yang dengannya aku dapat berdo’a kepada Tuhanku Azza wa jalla”, Beliau lalu
bersabda,”Wahai paman, mintalah kepada Alloh keselamatan di dunia dan akhirat”.  (H.R : Ath-Thabarani)

Berdasarkan keterangan diatas
maka kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk memohon kepada Alloh
SWT dengan ber doa memohon perlindungan dari marabahaya, mohon perlindungan dan
keselamatan untuk keluarga, doa memohon perlindungan dari orang jahat, doa
mohon perlindungan dari kejahatan semua makhluk,  doa memohon keselamatan,  doa meminta perlindungan Allah dari setan,  doa perlindungan diri, doa mohon perlindungan
dan keselamatan.

Do’a Mutlak Rosululloh

Ada sebuah do’a yang diajarkan
oleh Nabi SAW  yang bersifat mutlak,
dimana do’a tersebut mencakup semua apa yang kita khawatirkan dan takuti,
terjadi pada diri kita maupun pada keluarga kita. Yaitu isinya kita memohon
perlindungan kepada Alloh SWT dari berbagai macam penyakit, fitnah-fitnah dan
ketidak berdayaan diri kita dalam menghadapi kesulitan dan fitnah-fitnah Akhir
Zaman

Telah diriwatkan oleh Imam
Bukhori, Muslim Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani didalam Kitab Mu’jam As-Shogier:
Dari sahabat Anas Bin malik R.A (Rodiallohu Anhu)

 

 

Do'a-Memohon-Perlindungan-Kepada-Alloh-Dari-Segala-Musibah

 

 

Artinya :

”Ya Alloh Sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan pikun. Aku
berlindung kepada-Mu dari Adzab kubur. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah
kehidupan dan kematian. Ya Alloh sesungguhnya Aku berlindung kepada-Mu dari
kerasnya hati, kelalaian, kepapaan, kehinaan dan kemiskinan.Aku berlindung kepada-Mu
dari kefakiran, kekufuran, kafasikan dan perselisihan, serta dari sifat mencari
nama dan ria. Dan aku berlindung kepada-Mu dari tuli, bisu, gila, dari penyakit
kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk (Parah)”.

(H.R: Bukhori, Muslim, Ath-Thabrani,
Ibnu Hibban) Kitab Tuhfah Addzakirin.

 

Demikian uaraian singkat ini
semoga Alloh memberi kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan  dan menyampaikan kepada yang lain dan
bermanfaat aamiin.

Wassalamu’alaikum warohmatullohi
wabarokatuh.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top